Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschheid, enz. 279
zocht hq het ftesds zoo in te rigten, dat
men op hem letten moest. Hij haalde zijne
boeken voor den dag, en las of fchreef, of
leerde iets van buiten en ftelde zich daarbij aan,
^Is of hij diep in gedachten verzonken was. Als
men dan het kieine mannetje bewonderde, en te-
gen hem .zeide: „ welzoo, koen raad! kent gij
„ reeds Fransch? inaakt gij reeds eigene op-
y, ftellen?" dan verheugde hij zich ongemeen.
Dewijl koenraad hoovaardig was, zoo wilde
hij ook alles beter weten en kennen, dan an-
dere kinderen; bij alle fpeelpartijen wilde hij
de eerfte zijn; de overigen moesten zich naar
hem rigten; en hij werd boos, wanneer zij zulks
niet wilden doen, en dreigde dan been te gaan.
Doorgaaes bekwam hij daarop geen aangenaam ant-
woord. „ Gij zijt een hoogmoedige jongen," zei-
den dan de kinderen tegen hem; „ loop waar-
„ heen gij wilt!" en dan lieten zij hem ftaan.
Ten laatfte liep het zoo ver, dat er bijkans
niemand meer met den knaap wilde omgaan;
zoo gehaat had hij zich gemaakt; terwijl een
ieder zijnen broeder aan het lijf hing.
Koenraad nam, van jaar tot jaar, toe in
kundigheid en bekwaamheid, maar ook in
trotschheid en laatdunkendheid. Hij laakte en
verachtte al wat van anderen kwam, en noem-
de hetgeen zij deden ellendig, verachtelijk en zeer
S 4 ge-