Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
aj-s eergierigheid,
C X V I I I,
De trotfche koenraad.
EnuAUps broeder, koenraad, was misfchiet
nog bekwamer, en wist nog meer dan eduard
Ook iiielp iii,i anderen gaarne voort, en wa;
gedienstig; maar hij was nogtans bij niemanc
zoo geaclit en bemind. Koenraad was trotsch,
Het ftraalde m alles zeer duidelijk door, dai
hij alles flechts deed, opdat men hem roemer
en prijzen mogt, en opdat hij boven alle an-
deren mogt uitmunten.
Wanneer eenige knaap iets beter wist dan
hij, dan ergerde hq zich niet weinig daarover,
en hield zich, als of hij dat ook reeds voor-
hng geweten had, ja zeide ook wel eens,
dal hij juist met zijne gedachten elders geweest
was, en nkt regt daarop had gelet. Steeds
beroemde hij zich op hetgene hq reeds wist,
doch laakte nkttemia hetgene andere kindereu
wisten, en fprak met eene verachtelijke houding
daarvan. Hö verhaalde dan ook aao de kin-
deren , hoe zijn neef en zijne tante hem ge-
prezen hadden, en meende, dat hij, wanneer
hij flechts groot wierd, vast een voornaam
man zou worden.
Wanneer iemand bij zijne ouders kwam, dan
zocht