Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
trotschheid, enz. s??
Dat is toch beter," zeide hij tot zich zel-
veii, „ dan dat gij ledig loopt, of u neerzet,
„ en uwen tqd verbeuzelt." Ook was hij ver-
pligtend en vriendelijk, en zeer welgemanierd.
■Wanneer hij zijne kleine vrienden en fchoolmak-
■kers eenigen dienst bewijzen kon, dan deed hij
zulks gaarne; en wanneer zelfs oudere en vol-
wasfene menfchen eenig dienstbewijs van hem
•vorderden, dan verheugde hij zich daarover.
Men kan zich ligt verbeelden, hoe eduard
• alom bemind en in waarde gehouden werd.
Toen EDUARD ouder werd, en volwasfen
was, behield hij dezelfde geaardheid. In al zijn
doen was hij ftipt en ordelijk, en fteeds was
hij er op bedacht, om al meer goeds en nut-
tigs .te leeren. Op deze wijze ftelde hij zich .
nu in ftaat, om . vele menfchen met zijnen
goeden raad bij te ftaan. Ook bleef hq zoo
goed en gedienftig jegens elk, als in zqne
jeugd; en nooit hoorde men van hem, dat hij
een eenig mensch verongelijkt of valfchelijk en -
arglistig jegens hem gehandeld had.
Eduard fprak bij geen' mensch. ooit veel
van zijne kennis en zijn doorzigt," en hiQ gaf ook
niet breed op, hoe goed hij het met anderen
meende, en hoe gedienstig hij was; maar een
ieder wist zulks nogtans zeer wel, en ver-
eerde en beminde hem daarom te meer.
s 3 - cxvin.