Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vriènosc Hap. 275
Men zocht beiden te helpen; en roger
keerde het eerst in het leven terug. Hoe ver-
fchrikte hij, toen hij zijnen redder verbleekt
aan zijne voeten zag liggen! Hij wierp zich,
met een luid gefchrei, op het verftijfde ligchaam
van zijnen vriend, en vervulde de lucht met
zijne weeklagten. Eindelijk haalde aijtonh)
weder adem, en nu was roger van vreugde
buiten zich zelven. Toen verdubbelde men de
noodige pogingen, om den verflijfden, door
wrijving en verwarming, weder volkomen in
het leven terug te brengen, en dit gelukte.
Antonio opende weder zijne oogen, en be-
kwam eenigzins.
De beide vrienden floten elkander vast in de
armen, en befproeiden elkaar met tranen vaa
vreugde. Zoo kwamen zij aan het fchip.
De ruwfiie matrozen hadden eerbied voor hun-
ne vriendfchap, en beijverden zich om flï^
in hun dienst te bewezen.
Binnen weinige dagen waren beider krachten
weder herfleld, en zij kwamen eindelijk gelukkig
en wel in hun vaderland aan. Alom fl:ond men
verbaasd over hunne lotgevallen, en bewon-
derde iit hen de fl:erkte en den moed van eene
getrouwe vriendfcliap.
S 2 ELF.