Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»74 WRIENDSCHAP.
vervolgers van hem en zqnen vriend ge
waar geworden. „ Red u, dierbare ! " riep hi
zijnen vriend toe, „ ik maak het u flecht
zwaar! "
Met deze woorden liet rocer den gorde
los, en zonk naar beneden. Antonio dompel
hem achterna, en grijpt hem op nieuw. Eei
den bleven zij een' tijd lang onzigtbaar onde
het water; hierdoor wisten hunne vervolger;
niet, waar zij wezen mogten, en hielden, u
die onzekerheid, eenigen tijd fl:il. Intusfchei
had men ook van het fchip, eene floep uitge
zet, en roeide naar de zwemmers toe.
Na een kort verwql verfchijnt antonk
met zijnen geliefden vriend weder op d(
baren, en de floep qlt hem te gemoet. Maai
al zgne krachten zijn uitgeput. Nu roept mer
hem uit de floep toe, om moed te houden;
en hy grijpt op nieuw moed, kampt tegen d<
golven, bezwijkt wederom, en is op het puDI
van te zinken, toen de floep bü hen is,
en de redders de beide vrienden bij zich daar-
in flepen.
Beiden fchenen het te zullen befl:erven. An-
tonio had flechts nog zoo veel kracht, dat
hij roepen kon: „ helpt mynen vriend!" er
daarop zeeg hij in onmagt neder. — Roger
lag daar reeds voor dood.
Mer