Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vriendschap. b75
„ 200 gij niet^ wilt, dat ik mij voor "uwe oogen
„ van deze rots in die diepe kloof neêrllort,
t, ffl een einde aan mijn leven maak!"
Antonio omvatte zijnen vriend, die zich
aan zijne voeten geworpen, en gefmeekt had,
dat hij alleen zich zeiven redden mogt. Hij
llingerde zijnen fterken arm ofli hem heen, en
in vollen loop, bereikte hij met hem den top
der rots, en fiiortte zich moedig in de golven
neêr. In het nederfpringen bad antonio zij- .
nen vriend, zich flechts vast aan zijnen gor-
del te houden. Beiden werden, bij den val,
diep onder de zee gedompeld; maar welhaast
kwamen zij wederom op derzel ver oppervlakte
te voorfchijn; en antonio arbeidde roet eene
ongeloofelijke infpanning, om het fchip fpoe-
dig te bereiken.
Tlians bemerkte men ook van het fchip het
veerval, offchoon men niet wist, wat men
daarvan denken zou. De opzieners der flaven
hadden intusfchen mede de vlugt der beide
vrienden bemerkt, en fprongen in een boot-
je, dat aan den oever lag, om de vlugte-
llngen weder in te halen. Antonio, die het
gevaar bemerkte, verdubbelde zijne krachten,
om de vervolging te ontkomen. Roger had '
onk het gevaar, waarin zij verkeerden, zeer wel
oütdekt; want hij had omgezien, en was de
S ve