Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
572 VRIENDSpHAP.
Antonio verftond zijnen vriend niet, tot dai
hij hoorde, dat dezelve niet zwemmen kon,
„ 'O," zeide hij toen, „ ik kan zeer goec
„ zwemmen; gij moet u aan mijnen gordel vast-
y, houden, en wq zullen ons beideü redden,
„ want ik ben fterk."
Antonio moest weder aan zijn werk; wam
de opzieners begonnen hun gefprek te bemerken.
Roger was in groote onrust. Hij was zoo gaar?
ne vrij geweest, en had zulk een hartelijk ver-
langen, om zijne ouderen weder te zien: maai
hij grilde van het levensgevaar, waaraan zijn
vriend zich, om hem te redden, zou moeten
blootftellen. „ Antonio !" zeide hg, „ hoe
f, ligt zou die last u te zwaar kunnen vallen!
y, neen! red u; ik wil gaarne blijven!"
Na twee uren was het fchip daar. Antonio
kwam en riep: „ nu, yriend! nu is het tijd:
„uwe hand, en voort!" Roger was huive-
rig: „ red flechts u zelven, mijn waardfte
„ vriend!" zeide hij, „ ik wil u dien arbeid
„ niet nog zwaarder maken." Dit zeggende, viel
hij hem in de armen, en weende een' vloed van
tranen. „ O dierbare roger !" hernam Anto-
nio, „ thans geene tranen; thans hebben wij
„ moed noodig, en fpoedig beraad. Talmen
„ wij nog een paar minuten , dan zqn wij mis-
„ fchien voor altoos flaven. — Kom, vriend!
„ zoo