Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vriendschap. 171
een' en denzelfden meester, en werden tot
gelijken arbeid gebruikt.
Hunne wederkeerige vriendfchap verligtte hun-
ne gemeenfchappelijke ellende. Zij klaagden hun-
nen nood aan elkander; zij troostten elkaar;
zij fpraken "van het geluk, dat zij genieten
zouden, zoo zij ooit' eens weder in vrijheid
mogten geraken, en ftortten, aan elkanders
boezem, hunnen kommer en hunne fmarc,
onder eeh' vloed van tranen, uit.
Zij werkten aan eene rots, welker voet door
de zee befpoeld werd. Op zekeren dag bemerk-
te antonio in het verfchiet een fchip. „ Mis-
„ fchien, misfchien komt er eenige redding vooi:
„ onsl" zeide hij tegen roger, hem het fch^
aanwijzende, en voortvarende: „ zoo als ik
„ hoop, is dat een fchip van Christenen, en zal
het digt langs deze kust voorbijvaren." Roger
wist niet, wat antonio daarmede zeggen wilde;
maar deze verklaarde het hem. „ Wanneer,"
zeide hij, „ dat fchip niet ver van onze kust
„ zal zijn, dan ftorten wij ons van den top
y, van deze rots in zee, en zwemmen naar het
„ fchip; o dierbare roger ! dan zijn wij vrij 1 "
Rbger Hemde niet met zijne verrukking in.
y, Red gij u, lieve vriend! " zeide hy: „ ik
y, zal mijne ellende geruster dragen, als ik
„ Hechts weet, dat gij vrij zijt!"
An«