Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRIENDSCHAP; ^
y, vrêreld hebben mij, arme ziel, verlaten; en
„ gij, eerlijk hart! hetwelk ik dwaas verachtte ,
„ gij, eerlijk hart! zijt mij trouw gebleven."
De goede frederik nam zijnen vriend tot
zich; hij redde deszelfs vader uit de gijzeling,
nam hem insgelijks bij zich, en onderfteunde
hem met zijn vermogen, zoodat hij zqnen vo-
rigen handel weder drijven kon.
Helveld trouwde de zuster van frederik,
die even braaf was, als haar broeder, en leefde
zeer gelukkig met haar. Helvelds ouders, zoo
wel als hun zoon, vergaten den Baron, de heerlijk-
lieid, en al de trotfche en hoogdravende denkbeel-
den, welke zij eens gekoesterd hadden. Zij leefden
nu eenvoudig, matig en arbeidzaam, en wa*
ren intusfchen veel vrolijker dan voorheen op
al hunne fchitterende feesten. Nu hadden zij
ook leeren inzien, dat een waar vriend een
der fchoohfte goederen van deze wereld is;
C X V I.
De grootmoedige vriendfchap.
Twee vrienden, waarvan de eene antonio,
en de andere roger heette, geraakten op
eene zeereize in flavernij. iVfen verkocht hen;
en gelukkig bleven zij bij elkander. Zij kregen
een'