Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vriendscha^. «6$
v, O Hemel!" riep hij, „ dat is mqn hei>
„ veld! ja waarachtig, dat is hq!" en met de-
ze woorden deed het Itleine mannetje een' magti-
gen fprong uit de koets, en hing aan den hals
van zijnen vriend, eer deze hem nog herkende.
Helveld zag den kleinen man aan —'
welk een gezigt voor hem! — Het was fre-
derik! Hij bevochtigde het gelaat van zijnen
ouden vriend met tranen van berouw en fchaam-
te, en kon geen woord uitbrengen. — „ Ik
„ bemin u nog," riep frederik, „ en ik zal
„ u eeuwig liefhebben, al wordt gij ook nog
„ voornamer man!"
Al fnikkende en weenende, verhaalde hel-
veld zijn treurig lot aan zijnen vriend, -r-
„ Wat?" riep frederik, „ gq zijt in ellende?
„ uwe voorname vrienden hebben u verlaten?
„ Zoo gij wilt, dan weet ik raad. Ik ben
f, opziener over eene groote kopermijn; ik heb
„ de dochter van een' rijken handelaar in ijzer
„ gehuwd; wij zijn vlijtig en arbeidzaam, en
y, God heeft ons gezegend. Wij leven niet
„ prachtig of kostbaar: leg den Baron af,
y, en leef bij ons — gij zult mijne hulp wor-
„ den; zie, wij zullen regt vrolijk, regt ver-
„ genoegd zullen wij leven."
Helveld was buiten zich zelven. „ Ach,"
zeide hij, „ al mijne vrienden uit de groote
we-