Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
a68 V R 1 E N D S C M A r.
vrol^k waren geweest. Toen hadden zy immers
duizendmalen, op den teederhartigften toon,
verzekerd, dat zij hem, zelfs met hun leven,
dienen wilden. Maar die vrienden. hielden zich
nu, als of zij hem naauwelijks kenden, of be-
■klaagden zich, dat zij hem niet helpen kon-
den, of zij wezen hem verachtelijk af; en
de hoffelpften deden hem eene menigte van
beloften, waarvan zy geene enkele vervul-
den.
Wat zou de ongelukkige mensch nu aanvan-
gen , die voorheen zoo prachtig geleefd had, en
nu niet wist, waarmede hij zijnen honger (lillen
zou; vooral daar hij niets had geleerd? Vol
van wanhoop, zweefde hij nu hier, dan daar,
op het land rond; want hij fchaamde zich, om
zich in de groote ftad, waar zijn vader tot dus
ver zoo prachtig geleefd had, te vertoonen.
Terwijl hij dus ronddwaalde, zag hy, op
zekeren dag, eene oude zwaarbeladene reiskoets,
voorbij rijden. In dezelve zat een jong en ge-
zond man; en naast hem zijne jonge vrouw.
Beiden waren net, maar niet kostbaar, gekleed;
en gezondheid en genoegen waren op beider
aangezigt te lezen.
De jonge man, in de langzaam voortrijdende
koets, kon den zwaarmoedigen Baron genoeg-
zaam befchouwen, om hem te herkennen.
» o