Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
, V R. I E N Ö S C H A p. 067
gaan, en elk had zoo veel bij zich geftoken,
als hij bergen kon. De geregrsdienaren ruimden
' alles op, fpiegelscommodes, bedden en fofa's.
Pn zijne moeder zat in een binnenvertrek, .
ontroostbaar, en zich in tranen badende. Zij
zuchtte over hare dwaasheid, welke aan al die
ellende zoo veel fchuld had. De vertering, die
zij had gemaakt, was welhaast grooter geweest,
-dan haar vermogen toeliet; en nu kon haar
gemaal de gemaakte fchulden niet betalen.
„ Wees gerust!" riep de jonge Baron zijne
ontroostbare moeder toe: „ mijne bruid is edel-
„ aardig en grootmoedig, en zal ons wel met
„ haar vermogen bijflaan." Hij ging naar zijne
bruid terug.
„ Wat wilt gij, bij mij doen? mijn Heer de
„ Baron!" dus riep de Gravin hem te gemoet;
„ waarom blijft gij niet bij uwe moeder ? —
Zeg haar toch, dat ik haar fteeds nog ge-
„ negen ben, en haar voor alle anderen nemen
„ zal, zoo haast ik eene gezelfchapsjufvrouw
y, noodig heb."
Daar ftond nu het ongelukkige ijiensch als
verfteend, toen zijne bruid, op welke hij zoo
vast gerekend had, hem ook begaf. Wat zou
hij doen? Hij verliet haar, en ging nu naar
al de vrienden van zijnen vader, die in des-
zelfs huis zoo dikwijls gefmukl hadden, en
vro-