Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vriendschap.
hoe hij fierlqk danfen, hoe hij zich in luis
tervolle gezelfchappen regt bevallig aanftellei
moest; hij leerde tot laat na middernacht uit
blijven, en kaartfpelen, en des anderen daags
tot aan den raiddag flapen; maar iets nuttigs
leerde hij niet. „ Wat behoeft hij ook veel te
y, leeren?" zeide Mevrouw de Barones, zijne
moeder, „ hi,i heeft immers geld en goed."
De jonge Baron zou nu ook trouwen; zij-
ne bruid was eene jonge rijke Gravin. Hij
en zijne ouders rekenden zich oneindig geluk-
kig, uit hoofde van die verbindtenis met eene
zoo voorname dame. Men maakte met de brui-
loft zoo veel; fpoed als men kon; men had den
dag daarvoor reeds bepaald; en de jonge Baron
ontving deswege reeds de gebruikelijke gelukwen-
fchen — toen een kamerdienaar plotfeling bij den
jongen Baron, die juist bij zijne bruid was,
bleek en ademloos binnentrad. Hij meldde, dat
er veel volk, met geregtsdienaren, in het huis
van zijn' vader was, en hetzelve ontledigde, ja,
zijnen Heer vader in de gevangenis wilde zetten,
omdat hij zijne fchulden niet betalen kon.
„ Ik moet toch eens zien," zeide de jonge
Baron, „ welke gekheid die kerel daar babbelt
en hij liep naar zijns vaders huis. — Daar zag
het er beklagelijk uit. Zijn vader was reeds in
hechtenis genomen. De bedienden waren wegge-
gaan ,