Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VRIENDSCHAP. fl6S
in een' prachtigen wagen < met een* blazenden
postiljon, om den Jonkheer van helveld
naar de groote ftad te brengen, waar zijn va-
der zich ophield. Hij meldde hem tevens, dat
hij nu Baron was, en dat zijn vader eene
groote en wijduitgeftrekte heerlijkheid gekocht
had, waarin wel vier fteden, en meer dan
dertig dorpen, -waren.
De jonge Baron reed af, en knikte naauwe-
lijks een weinig met het hoofd, toen frederik ,
aan het portier der koets, affcheid van hem
nam. De arme frederik weende er om, dat
zijn vriend hem zoo verachten kon: maar hg
beminde hem echter nog even zoo teeder als
voorheen, en fchreef hem zelfs, kort daarna,
om hem geluk te wenfchen; doch het ant-
woord bleef achter, en dat fmartte den eerr
lijken frederik onbefchrijlFelgk.
De jonge Baron' kwam in de groote en
prachtige ftad, en in het weidfche en heerlijke
•paleis, waarin zyne ouders woonden. — -Hier
ging de meeste tijd in louter kostbare verlus-
tigingen voorbij. Nu eens werd er een plei-
ziertogtje door het land ondernomen; dan eens
werden er gasten genoodigd, en danspartijen ge-
geven ; dan weêr bezocht men voor eenigen
tijd, de aangekochte heerlijkheid. De jonge Ba-
ron leerde wel, hoe hij zich mooi opfchikken,
R 5 hoe