Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4ö4 vriendschap.
de zoon van eenen braven landbouwer; eh de
vader van den anderen was een man, die han-
del in paarden dreef. Zij beminden elkander
als kinderen reeds hartelijk, en waren dan alleen
regt vrolijk, wanneer zij bij een konden zijn.
Welhaast waren hunne fchooljaren vervlogen,
toen helveld van' zijnen afwezigen vader
een' brief en een groot pak bekwam. In dat
pak was een prachtig kleed, een mjet goud ge-
borduurd vest, zijden koufen en veel geld;
en in den brief ftond, dat helveld öu een
edelman was; want zijn vader had den adel-
dom gekocht, dewijl hij, men weet niet hoa,
op eenmaal zeer rijk geworden was.
Frederik benijdde zijnen vriend niets van
dat alles; maar het deed hem evenwel leed,
dat deze zich op zijnen nieuwen ftand en
•op zijne kleederen zoo veel liet voorftaan, zich
zoo trotsch jegens hem aanftelde, en hem
naauwelijks een vriendelijk woord meer wilde
toefpreken; daarover bedroefde zich de brave
jongen grootelijks. ^
Helveld gaf zich van toen af geene moeite
meer, om iets te leeren; hij fchikte zich
flechts op, bragt zijnen meesten tijd voor den
fpiegel doo», en rekende alle menifchen, ih
vergelijking met zich zeiven, gering.
Eenigen tijd later kwam er een kamerdienaar^"
in