Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
het gezelfchap toe, „ daar gg het gezien hebt,
„ zoo geloof ik het; maar als ik het gezien had ,
„ zou ik het niet gelooven."
4a. „ Als gij dood ztjt," zeide eens een jon-
ge lafbek tot een' man, die de Leeuw heette,
„ dan wil ik met mijn paard over uw graf fprin-
„ gen." „ O, dat is zeer geloofelpzeide eene
vrouw, die dit aanhoorde; „ want als de leeuw
„ dood is, kan elke haas over hem henen hup-
„ pelen."
43. Een Koning, die met zgne vqanden in
oorlog was, had met zijne foldaten, op een' hee-
ten zomerfchen dag, een' zwaren marsch af-
gelegd, en wilde, tegen den avond, eene klei-
ne Had' bereiken', waar hi.] meende te over-
nachten. De burgers dier (lad dachten, dat
zij hunnen Landsheer plegtig inhalen, hem voor
de ftad ontvangen, en met eene aanfpraak moes-
ten verwelkomen. Daartoe kozen zy eenigen
onder hen, die den Koning ~ te gemoet zouden
gaan. De voornaamfie van die afgevaardigden had
eere lange aanfpraak van buiten geleerd, en
toen zij bij den Koning kwamen, begon hij:
„ Allermagtigfte, alleronverwinnelijkRe Koning
„ en Heer! " Hierop zeiJe de Koning: „ voeg
y, daarbij ook nog allcrvcrmoeidße!" en dit
fflaakte een einde aan de ganfche aanfpraak.
44. „ \V'aarvan leeft gij ? " vroeg eens iemand
aan