Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
jefrrns ouders, enz. z^ç
zeer lief en tam konijntje bijgekocht, en bei-
de die dieren in arenös huis had doen bren-
gen , omdat de dankbaarheid van den knaap hem
zoo zeer had behaagd.
Na eenigen tijd nam die Heer den kleinen
arend bij zich, en deed hem met zijne eige-
ne kinderen onderwijzen, ja onderhield hem,
bijkans als of het zijn eigen kind ware. Als
een kind zoo dankbaar is, dacht de Heer,
moet het, voor het óverige, ook een goed
kind wezen. — Dit was arend ook werkelijk.
Hq was vlijtig en gefchikt, en werd met deu
üjd een braaf man.
C X 11 ï.
De terug bekomenc briljant-naald; of,
de ßcchte erkentenis,
Eene rijke dame had eene fchoone briljant-'
naald verloren, die zij in het haar droeg. Die
naald was misfchien wel een paar duizend
guldens waardig.
Een arm meisje vond dé naald; zij vernam,
aan wie dezelve toebehoorde, en bragt ze aan
de eigenares terug. Nu zal de Dame hare er-
kentenis toch wel bewezen hebben ? O ja î
zij bedankte het arme meisje, haalde haar beursje
r % lüt.