Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
jegens ouóërs, enz. ä^f
iijn konijntje zoo treurig aan. „ Ach!" zeide
hij, „ gij lief dier!" en daarbq ftreelde h^j het
met zijne matte hand; „ ik zal u welhaast moe-
M ten verlaten; ik zal welhaast fterven."
De Heer, bij wien arenOs vader als dag-
looner werkte, had iets van de ziekte van dén
kleinen knaap gehoord; en bij geluk was het
een vriendelijk en lief man, die gaarne aaii
arme kinderen goed deed. Hij ging naar arend.
„ Hoe maakt gij het toch ? mijn arme jongen!
vroeg hij hem, y, zoudt gij wel weder gezond
„ willen worden?" •— ^ Ach ja!" zeide arend;
en hij beloofde ook gaarne, zeer gaarne te zul-
len mnemen, al fmaakte het ook nog zóo lee-
lijk; want zijne fmart was al te groot.
De Heer zond eenen Doftor naar den knaap,
die hem geneesmiddelen gaf. Arend nam de-
zelve in, en binnen weinige weken, was hij
zoo gezond en vlug als voorheen, en kon met
zijn konijntje weder op het grasveld fpelen.
„ Maar, arend !" zeide zijn vader op ze-
keren dag, „ zie eens: die goede Heer heeft
„ zoo veel aan u gedaan; hij heeft li een*
r, Doftor bijgezet, die hem gewis veel geld
„ zal kosten; wilt gq u dan niet dankbaar
„ jegens hem betoonen ? " — „O gaarne,"
zeide het kind; maar ik heb immers niets." —
„Niets?" vroeg de vader; „hebt gij dan
R n geen