Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SS6 GEHOORZAAMHEID
hem veel vreugde veroorzaakte. Dat tamme dier
nam hem het brood uit den mond, waarmede
hq het voederde, het plaatfte zich nevens hem,
en fpeelde met hem op het groene grasplekje,
dat voor het huisje was, waarin arend woonde,
O! voor al het goed der wereld had arend zijn
lief konijntje niet weggegeven. Hq praatte zelfs
daarmede, en het diertje deed even, als of het
hem verftond.
Maar er kwam een droevige tijd voor den
kleinen arend.< Hü werd ziek, zeer ziek. Zijn
Vader kon den armen jongen niets meer verfchaf-
fen, dan zijn droog zwart brsod; hij kon hem
geen' Dofter bijzetten ja hij durfde niet eens
daar heen gaan, en hem om hulp, of flechts om
raad voor zijnen zoon bidden ; want hij vrees-
de, dat elke Geneesheer hem ruw zou afwij-
zen', dewijl hij niets had, om denzelven te be-
halen, — Ook kon hij, gedurende den dag, niet
eens bij zijnen kranken arend blijven, om hem
•op te pasfen.
Dat arme kindi Daar lag het den ganfchen
dag zoo alleen op ftroo, en weende, en
klaagde, en had niemand bij zich, dan zijn
trouw konijntje, dat zich nevens hem plaatfte,
en medelijden met hem fcheen te hebben. .Van
dag tot dag werd arend kranker, en zijne fmar-
ten werden fteeds heviger. Daaronder ^ag hij
zijn