Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS OUDERS, ENZ. »55
gaarde geld bi,j een, 'en zond het aan den Predi-
kant der plaats, met verzoek, om het aan dien
man te geven, maar haren naam te verzwijgen.
„ Ik heb immers dat geld niet noodig," fchreef
zij aan dien Predikant, „ maar de arme man zal
„ het wel noodig hebben; en hij heeft mij im-
„ mers vier jaren lang zoo veel goeds gedaan."
C X II.
De dankbare arend.
De kleine arend was een arm, een zeer aria
kind. Zijn vader was een daglooner, die naau-
welijks zoo veel verdiende, dat hij zijnen zoon
droog roggebrood kon te eten geven. Kleede-
ren kon hij hem in het geheel niet koopen;
maar hfl bad goedhartige lieden, wanneer hunne
kinderen kleederen afleiden, die zij niet meer ge-
bruiken konden, hem dezelve te fclienken; en
hiermede werd de kleine arend gekleed.
Arend was dus wel arm, maar echter geluk-
kig , en zijn roggebrood fmaakte hem kostelijk.
Op zijn leger van ftroo fliep hij gezond; en wan-
neer hij, in zijne dunneafgedragenekleederen, fom-
wijlen koude leed, telde hij zulks toch niet zeer veel;
want hij was het niet anders gewoon. — Nu had
AREND ook een konijntje, een fchoon Cieeuwwit
konijntje, met heldere vonkelende oogen, hetv/elk
hem