Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SS4 GEBOORZftAMHErD
den haar gaarne tot zich wilden nemen; maar zij
kon evenwel flechts bij een wezen; en deze eene
was de nabuur, wien hare moeder op het fterf-
bed haar toegezegd, en die beloofd had voor ha-
re opvoedmg te zullen zorgen.
Bij dien buurman bleef katrijntje vier jaren;
toen kon zij zelve den kost reeds met arbeiden
wmnen, en wilde hem niet langer lastig val-
len , en trad dus in eenen dienst. Van het kleine
vermogen, dat hare ouders haar hadden nagela-
ten, begeerde zij niets; maar zij liet het geheel
over aan haren jongeren broeder, ten einde deze
een handwerk mogt leeren.
Katrijntje werd bij de lieden , die zij diende ,
zeer in waarde gehouden, omdat zij zoo trouw
en vlijtig was, en al haar werk zoo ordelijk cn
ftiptelijk verrigtte. Daar zij nu menig gefchenk
daarvoor bekomen had , en buitendien zeer fjiaar-
zaam was, zoo had zij zich, langzamerhand,
een paar honderd guldens bg een gezameld,
waarmede zij zich in haren ouderdom dacht te
redden, als het met den arbeid niet meer regt
voort mogt willen.
Intusfchen vernam het goede meisje, dat de
tnan, die haar weleer vier jaren lang by zich had
gehad, door menigerlei wederwaardigheden, in
grooten nood was geraakt; en dit deed haar zeer
leed. Zij pakte bykans de helft van het overge-
gaan