Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
'jegens ouders, enz. sr53!^
den goeden man niet overlialen, en nam affciieid,
nadat hij nog een uurtje met hem gefproken had.
Bij het heengaan, fprak de Heer gulhart
' nog, aan de dèur, met de dochter van zijnen
meester, en gaf haar eene ganfche beurs met
geld. „ Laat uwen braven vader toch niets
„ ontbreken," zeide hij; „ ik zal zorgen, dat
er op zijn' tijd meer volgt', en wanneer gij
„ nog vroeger iets noodig hebt, laat mij het
„ flechts met een woord mogen weten. Ik ben
„ immers evenveel als zijn kind; ik heb heiü
„ even zoo veel te danken."
Sinds dien tijd befchikte de Heer oulhar-»
jaarlijks honderd rijksdaalders, ter verzorging van
zijnen ouden meester; en nadat dezelve gefl:or-
ven was, gaf hij aan deszelfs dochter, eenige ja-
ren lang, dezelfde fom; ja, toen er een braaf
man opdaagde, die haar tot .vrouw nam, fchonk
hij haar een rijkelijk uitzet; „ want dat alles,"
zeide hij, „ ben ik immers aan mijnen ouden
„ leermeester nog fchuldig! "
C X I.
katrijntje; o/, het dankbare meisje.
Een arm meisje, katrijntje genoemd, ver«
loor op haar twaalfde jaar, vader en moeder. Zij
was een zoo braaf meisje, dat verfcheidene lie-
den