Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
s59 o e h o o r z a a m h e i o
„ zoo veel ik weet," hernam de bekende va
den Heer gulhart. „ O wat is dat hard!'
riep de laastgenoemde; en hq ram hoed ei
rotting op, en begaf zich nog denzelfdei
avond, naar zijnen goeden meester.
: O welk een vermaak deed het den ouden man,
toen hij hoorde, dat het een zijner voormalige
geliefdfte'fcholieren was, die hem bezocht. Maar,
hoe nam die vreugde toe, zoodra hij hoorde,
met welk eene bedoeling de Heer gulhart bij
hem kwam; toen dezelve den meester bad,
om met hem mede te gaan, en zijn leven lang
bij hem te blijven; toen hij hem toezeide, dat
hem geene verzorging en oppasfing ontbreken
zou; toen hij hem beloofde, dat hij hem als zijn
eigen kind van alles voorzien zou; en toen hij
daarbq voegde, dat hij ook de eenige dochter, die
de oude man had,, medenemen, en voor haar
zorgen wilde. De oude man weende; hij drukte
zijnen braven leerling de hand, en zeide: „ o!
„ dat is een fchoone avond, mijn zoon! welken
„ gij mij aanbrengt; zoo is er dan toch onder ve-
„ len, die ik onderwezen heb, één dankbaar hart."
De oude man nam intusfchen het-aanbod niet
aan. », In deze kamer," zeide hrj, „ is mijne
„ wereld, waarin ik bekend ben. Ik ken el-
„ ken fpijker, elk hoekje; ik zou mij nergens zóó
y, goed kunnen redden." De Heer gulhart wilde
den