Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEG.ENS QUDERS, ENZ. aSt
gen had. Hij bezocht het grasveld, waarop h^
zoo vele lieve bloemen geplukt had, die hij zij-
nen ouderen te huis bragt. Hij ftond lang aan
die plaats van den oever van het kleine heldere
beekje, waar hij fteeds de gladfte en bondfte
keifteentjes vond. Al deze plaatfen, welke zijne
kindschheid zoo vermakelijk hadden gemaakt,
had hij in twintig jaren niet gezien.
„Maar," vroeg hij, op zekeren avond,
eenen van zgne bekenden, „ hoe lang is toch
„ onze oude goede meester eerlijk reeds
„ dood V " — Dood ? " was het antwoord;
j, ach, het zou voor den armen man goed we-
„ zen, dat hij dood ware, want hij is blind,
„ reeds federt acht jaren volkomen blind. ' Ach!
„ het ziet er ellendig met hem uit; en daaren-
„ boven moet de arme man bqkans nog honger
„ lijden. De fchoolmeestersplaats brengt op zich
„ zelve reeds zoo weinig op, en evenwel moet
„ hij den meester, die hem daarin opvolgt, de
„ helft der inkomften afftaan." —■ „ Is het moge-
„ lijk?" zeide de Heer gulhart, „ moet die
„ brave man gebrek lijden, die zoo velen in ftaat
„ gefteld heeft, om hun brood te winnen; die
„ ons op zulken aangenamen trant onderwees,
„ zoo onvermoeid was, en zoo veel geduld met
,, ons had? Heeft hem dan niemand van zijne
„ fcliolieren onderfteund?" — „ Niemand, voor
„ zoo