Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
250 GBH00R2 AAMHEID
Robbert vermoedde nog niet, dat de flag
zoo iieel erg was aangekomen, en verbeeldde
zich, dat zijne zuster zich flecht uit boerterü
zoo aanftelde, tot dat hq tranen in hare
oogen zag. Toen zag hij eerst wat hij gedaan
had. — „ Vergeef het mij, lieve jansje!**
dus bad hij zijne zuster, „ zóó hard wilde ik
„ u niet flaan;" en haar den fl:ok toereiken-
de , zeide hy: „ daar, fla mij weder! fla mij
„ hard! " — „O neen, robbert ! " antwoord-
de hec zachtaardige meisje, „ hoe zou ik toch
„ zoo hard kunnen flaan ? "
C X.
//eer gulhart; o/f. wees dankbaar je-
gens uwe Onderwijzers,
De Hofraad gulhart , die zoo veel bij zij-
nen Vorst vermogt, reisde eens naar zyne be-
kenden te Dahvoud, waar hij weleer was op-
gevoed. .Hier herinnerde hjj zich alle bijzon-
derheden van zijne kindfche jaren en jeugd.
Elk plaatsje, waar hij fomwylen had gezeten
en gefpeeld, of geweend, was hem nog even
waard, als weleer. Hij ging buiten de poort,
en zag of daar de fchoone lindeboom nog op
den heuvel fl:ond, waaronder hij, met zyne
fpeelgenooten , zoo dikwijls vrolijk rondgefpron-
gcn