Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j^b-gfins oude as-, - en z.- 24<)
fteeds had zij haren broeder zeer lief gehad;
maar voor zóó grootmoedig had zii hem evenwel
niet durven houden. „ Broeder! " zeide zi,],
„ gij zult toch niet....?" — „ Hoe hebt gij-,"
viel hij haar in de rede, „ zelfs ooit daar-
^ aan ktmnen twijfelen?"
Hij deelde alles met haar, wat er voor han-
den was, geld en goed; en al was het dui-
„ zehdmaal zoo veel," zeide lüj tot zijne ver-
rukte zuster, die geene woorden vinden kon,
om hare dankbaarheid te uiten, „ en al was
„ het honderdduizend maal zoo veel; dan zou
y, ik het nog even gaarne met u deelen."
C 1 X.
jannetje en robbert.
Twee beminnelijke kinderen, jannetje en
ROBBERT, fpeelden- op de kamer van haren va-
der , die daar juist niet tegenwoordig was. Daar
ftoeidei\ zij met elkander, en robbert nam den
wandelftok van zijnen vader en gaf jannetje
eenige zachte flagen. „ Neem u nu in acht,
y, lieve jANfjE! " riep hij, den ftok hoog op-
heffende, „ nu wil ik u doodflaan!" In de
daad, de flag was' veel fterker dan de goede roe-
bert het had gemeend, en jannetje tuimelde
een weinig achteruit, en zeeg bijlcans neder.
Q 5 Rob-