Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
34^ G E H O R Z A A M H E I D
wel aan deszelfs dringende beden over. Hi
geraalcte op vrije voeten; en de jongere broe
der aanvaardde op nieuw de ilavernij, waaruii
hij zoo even was verlost.
C V I I I.
Een ander voorbeeld van broederlijke liefde.
Een rijke vader liet twee kinderen na, een'
zoon en eene dochter. Van het ganfche groote
vermogen, dat hij bezeten had, moest de
, dochter flechts een zeer klein deel hebben,
dewijl haar vader over haar huwelijk misnoegd
was geweest. Haar erfdeel was zoo klein, dat
het naauwelijks de moeite waardig was, om er
van te fpreken. Intusfchen was haar broeder
een zeer eJeldenkend mensch.
Toen zi,jne zuster de kleine fom afhaalde, welke
haar vader haar gemaakt had, en daarmede niet
weinig bedroefd wilde heengaan, vatte haar broe-
der haar bij de hand. „ Zuster! lieve zuster! "
zeide hij, „weet gij nog, hoe genegen ik u
„ fteeds ben geweest ?" — Terwijl hij dat zei-
de kon hij zijne tranen niet geheel terug hou-
den. „ Zeg mij eens," vervolgde hij, „ kunt
„ gij van uwen "KAREL denken, dat hij de ge-
„ heele nalatenfchap voor zich 'zal houden?"
Met verwondering zag zijne zuster hem-aan;
fteeds