Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
segens ouders, ENZ. fl47
des nachts gehouden werden. Ach! hoe vele
ellendigen en ongelukkigen zag hq daar, die het
veel flechter hadden dan het vee! Ziek, uitge-
teerd en afgemat, lagen vele van die ongeluk-
kigen daar, en niemand bekreunde zich om hen.
p Ach, God!" zuchtte de bevrijdde, waren
„ zij toch ook zoa gelukkig als ik, en vonden
V, zij ook eenen redder! " Hoe groot was intu^
fchen zijne ontzetting, toen hij, onder die onge-
lukkigen , zijn' ouderen broeder vond > wien hij
reeds lang voor dood gehouden had. Eerst hiel-
den de beide broeders elkander een' tijd lang om-
armd; en daarna verhaalden zfl elkander de we-
derwaardigheden , die zij hadden uitgedaan. Tien
lange jaren was de oudere broeder reeds gevan-
gen geweest, en had, bij zijn hard werk, zijne
gezondheid en krachten bijkans volkomen ver-
loren. „ Broeder!" zeide zijn jongere broe-
der, n zie, ik kan u in dezen bedroefden
y, toeftand niet achterlaten, ik ben nog jong en
„ gezond, en kan den harden arbeid nog wel
y, eenigen tqd uithouden; ik neem uwe kete-
„ nen over, en gij zult, m plaats van mij,
„ terug keeren. Ik weet, dat gij mij, zoo-
„ dra gij kunt, zeker zult vrijkoopen."
De oudere broeder weigerde eerst lang, om
het ' grootmoedige aanbod van den jongeren
aan tc nemen, maar ten laatfte gaf hij zich even-
q 4 wel