Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24^ gehoorzaamheid
y, 2iet eens," zeide de vader, toen zij dît
vrouw verlieten, tegen zijne kleinen, „ iioe lie
„ de ouders hunne kinderen hebben ! Die moe
„ der had zoo veel met hare drie kinderen t(
y, doen, en moet dezelven den geheelen we^
y, naar het woud heen en weêr flepen, de^
y, wijl zij dezelve niet alleen te huis wil la-
„ ten, opdat hun niet misfchien eenig ongeval
„ overkome; en gij zaagt haar naauwelijks
f, éénmaal een weinig verdrietig worden I "
e V 11.
Broederliefde,
Hebt gil wel van zeeroovers hooren fpreken?
Dat zijn menfchen, die met hunne fchepen overal
op zee rondzeilen, de fchepen, welke zich niet
verdedigen kunnen, wegnemen, derzelver koop-
waren verkoopen , en de menfchen, die zij gevan-
gen krijgen, tot flaven maken, die dan dikwijls
den allerhardften arbeid, waartoe men in Europa
jiaarden en osfen neemt, verrigten moeten.
Zeker voornaam Engelschman bevrijdde eens
door middel van zijn geld, veertien zulke
ongelukkige flaven, die door zeeroovers waren
gevangen genomen. Een onder deze vrijgekocli-
ten bezigtigde vooraf, eer hij afreisde, de on-
derfcheidene gevangenhuizen, waarin de flaven
dps