Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
'jegens ouders, enz. 24s
'gaf ze aan de beide oudfte kinderen, fprak
hen vriendelijk aan, bad hen, om toch niet te
fchreijen, en nam toen den fikkei, om gras te
maa\]en.
Alle oogenblikken werd de moeder in haren
arbeid gefloord. Nu eens fchreide het kleinfte
kind; dan eens waren de grootften onrustig,
öf wilden nog meer braambesfen, of waren in
angst, als zij de moeder niet dadelijk zagen,
wanneer eenige boomen haar, onder . het voort-
maaijen, wel eens aan hun gezigt onttrokken;
dan riepen zij om haar, en zij moest hen
antwoorden, of hen bij zich halen.
„Maar mijn goede wijfje," zeide de vader
van gerrjt en neeltje, „ die drie kinderen
^ maken het u zeer zuur; wordt gij daaron-
^ der niet verdrietig ?" — „ Ach, mijn lieve
„ Mijnheer!" antwoordde hem de vrouw, ze-
„ kerlijk valt het mij zwaar, om er met die
„ kinderen door te komen; men heeft daar-
„ mede zeer veel te doen; maar wie zou zij-
„ ne kinderen dan niet lief hebben? men doet
immers gaarne al wat men kan!" De va-
der van gerrit en nreltje gaf aan de
goede vrouw eene kleinigheid, opdat zij een
paar broodjes voor hare kinderen koopen
mogt; waarover de vrouw zich grootelijks ver-
heugde.
g 3 « ziet