Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
244 gehoorzaamheid
waarin een Icind zat, dat er met een verdrietig
gelaat i^wam uitkijken. Aan de hand leidde zij
een grooter kind, en een, dat nog niet loopen
kon, droeg zij op den arm.
De kleine knorrepot in den korf deed haar
veel moeite aan. Nu zag hij hier, dan daar,
aan den weg eene bloem, of een afgevallen en
reeds verwelkt blad, dat hij hebben wilde, en
zijne moeder haalde het voor hem, offchoon
hij het eenige oogenblikken daarna weder weg-
wierp , en immer weder iets anders eischte. Nu
eens plaagde hij zijne moeder met vragen, of
er niet welhaast braam- en blaauwbesfen kwa-
men. Dan eens. wilde hij uit den korf, en
dan eens weder daarin; en de moeder deed al
wat mogelijk was, om den onrustigen knaap
te bevredigen. Nu eens werd de knaap, dien
zij aan de liand had, moede, en zij tilde hem
alsdan mede in den korf, en droeg alle drie
de kinderen. Toen begon de kleine op haren
arm ónrustig te worden, en de goede moeder
fchommelde cn wiegde dat kind zachtjes met
den arm, cn zong hetzelve kleine liedjes voor,
tot dat het weder ftil was.
Toen zij nu in het woud kwam, haalde zij
een bedje uit den korf, leide het kleinfte kind
in het zachte gras, en dekte het toe. Daarna
zocht zij een paar handen vol braambesfén,
' ' gaf