Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3Z KtEINE vertellingen.
gebraad, dat zoo even opgedragen was, voof
zqne rekening te nemen. Dit deed liij zeer gaarne.
Maar nu iiad eene Dame, die naast hem zat,
nog niets gehad. Hij wilde een ftuk gebraad
voor haar affnijden. „ Het doet mij leed," zeide
hij, terwijl hg fneed, „ dat er niets goeds aan
„ het gebraad is." Bij deze woorden kleurde de
vrouw des huizes tot achter hare ooren.
37. Een beroemd Toonkunstenaar kwam bij
éene Vorstin, die zoo even een kostbaar klavier
bekomen had. „ Neem dat inftrument toch eens
„ opzeide zij tot hem. Daarop zettede hg zich
neder, om hel klavier te befpelen, dat hem zeer
wel fcheen te bevallen. Plotfeling rees hg op, en
ging in het naastgelegene vertrek. De Vorstin,
die niet wist, wat de man daar mtkenzou, ging
hem achterna, toen hij niet oogenblikkelgk weder-
kwam. Nu vond zij hem in dat vertrek, in de
houding van iemand, die fcherp toeluistert.
y, Wat doet gq daar?" vroeg zq hem. „ Ik
„ wilde flechts hooren," antwoordde hij, „ hoe
„ dat klavier op eenigen afftand klinkt."
38. Een Heer en zijn knecht reisden zamen
ter zee. Er verhief zich een zware ftorm; en
op het fchip was alles overal in angst en in nood.
De Heer, die, in zijn vertrek , ziek lag, zond ,
van tijd tot tijd, fijnen bediende af, om te
« zien,