Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
242 fcehoorzaainjheio
C V.
Dc daglooner vredeman ; of, wie moet onze
ouders onderhouden?
De arme daglooner vredeman had nog een
oude moeder in leven, die weinig meer arbeide
kon. Dezelve moest nu uit de armenkas d{
plaats onderhouden worden; maar haar brav
zoon gedoogde zulks niet. „ Neenzeide hg
„ zoo lang ik gezond ben, laat ik mij de va
„ zorging van mijne moeder niet uit de hande:
„ nemen; want het is mijn fchuldige pligt!"
De brave man was onophoudelijk ijverig; e:
was er hier of daar eênig heel zwaar werk, daa
iets meer dan gewoonlijk aan te verdienen viel
dan vras vredeman gewisfelijk mede daarbij; -
was de gewone arbeid van den dag afgeloopen
en kwam hij te huis, dan verrigtte hij nog in d
nabuurfchap het een of ander, om eenige ftuivei
te verdienen, waarmeê hij zijne immer zwakke
wordende moeder in haren ouderdom verkwik
ken kon. Ontving hij fomwijlen in de huizen
waar hq arbeidde, een weinig foep of een ftukj
vleesch, dan bad hij, dat men hem vergunne
mogt, om het naar zijne moeder te brengen.
„ Zoon! lieve zoon!" zeide zijne moede
dikwijls „ gij doet zeer veel aan mij!" -
« Ach