Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
''jegens ouders» e n 2k «39
derd en v^frig rpsdaalders telt, heb ik be«-
„ vel, óm hem los te laten."
De jongeling telde het geld, en de cipier
onfloot eene gevangenis, waarin een grijsaard
droefgeestig in eenen hoek ncderzat. De jon-
geling vloog den grijsaard met verrukking om
den hals. „ Vader! " riep hij, „ beste vader l
„ gij zijt vrij; en hier," terwijl hij hem de
overgeblevene vijftig rijksdaalders gaf, „ hier
„ is nog iets tot uwe, verkwikking." — „O
„ mijn zoon! mqn beste zoon!" fnikte de
grqsaard, en floot den jongeling zoo vast aan
zijn hart, als hij met zijne krachtelooze armen
Vermogt. „ Maar," vervolgde hij, na eenige
oogenblikken, „ hoe hebt gij mij kunnen be-
yy vrijden, mijn dierbare frederik? — O'he-
yy mei! mijn zoon! Gq hebt toch uwen
„ Heer....." — „O neen, mijn vader!"
antwoordde de jongelmg; „ ik heb dat geld
„ met een goed geweten verkregen; doch vraag
y, mij niet, hoe dit gefchied is. Ik moet mq
,, ook fpoeden," voegde hij met angst daarbij,
„ dat ik voortkome; ik moet misfchien binnen
•„ weinige minuten van hier weg...."
„ Neen! gi] zult blijven, brave edele jon-
yy gen!" riep achter hem eene fl:em. — Het
was de fl:em van den Officier, wien de jonge-
.ling gebeden had, hem buiten aan den inganr
van