Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS OUDERS, ENZ. 43?
vun het jonge mensch. Om deszelfs wil her-
ftelde hij den vader in al zijne ambten en waar-
digheden , en binnen weinige jaren gaf hij aad
den zoon ook eene gewigtige bediening.
cm.
Een ander voorbeeld van edele oiulerliefde.
In eene ftad van Dtdtschland was een OiBcief
bezig met -het aanwerven van krijgsvolk; en
wanneer men groote en wel opgewasfene jon-
gelingen, of mannen vond, die foldaat wilden
worden, plagt hij hun eene aanzienlijke fom
gelds te geven, en verzond hen dan naar de
krijgsmagt van zijnen vorst.
Op zekeren dag kwam er een jongeling bQ
hem, zoo fchoon en wel opgewasfen, als hi|
er nog nooit een' had gezien. „ Dat zal eea
„ heerlijk foldaat wezen," daeht hij. Hoe ver-
wonderde hij zich, toen de jongeling hem met
groote verlegenheid, en zeer beangftigd, ont-
dekte , dat hg zich wilde laten aanwerven.
„ Maar, jongman! waarom zijt gij toch zoo
„ beangftigd?" vroeg de Officier; „ gij weet
„ toch ongetwijfeld, dat ik er hier mijn werk
„ van maak, om brave lieden ten dienfte van
„ mijnen vorst aan te werven ? " — „ Ach,
„ ik ben zeer beangftigd," antwoordde de jon-
ge*