Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
036 OBHOORZAAMHEID
dankte de jongeling den Koning, en ging in
de gevangenis.
De dag der ftrafoefening kwam. De rug van
den jongeling moest openlijk met zweepflagen
gegeefeld worden. Reeds was alles daarto'é in
beweging; reeds moest de jongeling uit i^jne
gevangenis naar de plaats gevoerd worden, waar
men misdadigers plagt te geefelen; en er had
zich reeds eene groote menigte volks verzameld,
om dat wreede fchouwfpel mede aan te zien.
Geduldig liet zich de jongeling wegleiden, en
hy fchatte zich gelukkig, omdat hg de redder
van zijnen vader worden kon; toen er een bo-
de van den Koning kwam, dat de jongeling
vóór hem moest gebragt worden.
„ Brave, edele zoon! " dus fprak de Koning
hem aan; „ ik heb gezien, hoe flandvastig gü
„ zijt. Ik verfchoon u van de ftraf — en ik
„ ftel u aan in de plaats van uwen vader!"
Met deze woorden hing hij hem eene gouden
keten om, den hals, als een teeken der waar-
digheid , welke zijn vader had bekleed.
De brave zoon dankte den Koning op zijne
knieën; maar bad hem tevens, om van het
gefchenk der keten verfchoond te blyven. „ Het
„ zelve zou mij," zeide hij, „ het misdrijf
„ van mijnen vader flechts herinneren."
De Konicg bewonderde de edele gezindheid
van