Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
jegens ouders, bnzf 635
volkomen wel. Sedert dien tijd vro^ hij niet
meer vooraf, waarom Iiij iets doen of laten
moest, dat hem gelast of verboden werd, wan-
neer zijne ouders geen' tijd liadden, om hem
de redenen op te geven, of wanneer z^ hem
zeiden j dat hq ze nog niet bcgrqpen kon. -r
De ondervmding had hem dus wijzer gemaakt.
cu.
Kinderlyke liefde; of de zoon^ die de firaf
voor zijnen vader dragen vil.
Een zeer voornaam dienaar van een magtig
Koning, had eene zeer groote misdaad bedrer
ven, waarom hij ftreng geftraft moest worden.
Niemand fprak voor hem, niemand bewees hem
eenige deelneming; offchoon het begane misdrijf
het eenige kwaad was, dat men van hem wist.
En echter werd de man van de ftraf bevrijd.
Door wien? Door zijnen zoon, een fchoon
en beminnenswaardig jongeling.
Die jongeling trad voor den Koning. „ Groo-.
„ te Koning!" zeide hij, „ verfchoon mijnen
„ armen vader, en leg de ftraf op mij; — ik
„ ben zün zoon; doe mij naar uw welgeval-
y, len." — Daarmede ben ik tevreden," fprak
de Koning: „ uw vader zij vrij — gij moogt
„ voor hem de ftraf dragen." Met vreugde
dank-