Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
g' b h o o r z a a m ii b i o
de, ftond ht| daar; en zijne knieën waggelr
den zoo geweldig, dat hij zich naauwelyk»
overeinde kon houden.
, Een paar duizend fchreden was eduard met
de brug voortgedreven, zonder dat hij een'
mensch zag, die Iiem zou Iiebben kunnen red?
den. De angst van den knaap was onbefchrijr
felijk. „ Ach, God! " ftamelde hij naauwelijks
hoorbaar, ach, red mö flechts dit.,., flecht?
„ ditmaal!"
Nu kwam hg aan eene plaats, waar zich
menfchen bevonden; dezen bragten, met groote
haken en ftengen, die zq gelukkig bij de hand
hadden, om de ftukken hout, welke het wa,
ter aanvoerde, op te visfchen, de voortdrijveuf
de brug aan den oever, en reddeden den fidde-
renden knaap, die nog buiten ftaat was, om.
eenig regt verftaahbaar woord te uiten. — Eerst
hielden zy hem eenigen tijd by zich, opdat
hq zich een weinig herftellen mogt, cec
hq bq zqne ouders kwam. Die goede ouders!
hoe verfchrikten zy, toen zq het gevaar ver-
namen, waaruit hun kind gered was, en hoe
harteUjk dankten zq C-od!
Ebuard bleef bqkans den geheelen zomer
ziekelijk, en moest vele geneesmiddelen inne-
men; want de fchrik had hem hevig bevangen.
Eerst tegen den licrfst bevond hy zich wedec
vol"