Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JB0BN8 OUDERS, ENZ". 433
beekje was gezwollen, en rolde in groote gol-
ven daar heen, waarop geweldige ijsfchotfen
op en peder dobberden. Dat alles maakte eene
treffende vertooning. — Eduard moest eens
zien, hoe de ijsfchotfen onder de brug door-
gingen. „O ho!" dacht hij, „ mijn vader
„ heeft dat wel zoo maar gezegd —- doch
„ waarom zou ik mij niet een oogenblik op
„ de brug mogen begeven ? "
Eduard ging op de brug. Het was ver»
makelqk om te zien, hoe het water bruiste
en ftroomde, en hoe .de qsfchotfen nu eens
hier, dan eens daar, aan den oever ftieten,
en zich een paar malen ronddraaiden, eer zij
voortdreven. Toen kwam er eene fchots, dia
grooter was dan alle vorigen. „ Wel wevers,'*
zeide eduard bij zich zeiven, „ dat moet ik
„ toch zien, hoe zij onder de brug zal door-.
„ dringen." De ijsfehots naderde, en ftiet met
alle geweld tegen den eenigen, doch zeer verrot'
ten fteunpaal, waarop de houten brug rustte. —.
Krak! daar lag de paal aan ftukken. Toen
hief het water de brug om hoog, en fleepte
haar weg. Eduard wilde om hulp roepen,
maar van ontroering kon hij geen woord, geen
geluid voortbrengen. De fchrik had zijne tong
to al zijne ledematen als 'verlamd. Bleek als
^en doode, en over zijn ganfche lijf fidderen»
V 5 de.