Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
«ga e k.h oorzaamheid
ren, „ wQ weten immers niet wat-goed voor ons
„ is, wg willen ons zeiven niet meer regeren!"
C I,
pnyARD; of, een kind moet de hevelen van
puders en meesters opvblgen; al weet het
ni^t altijd, waarom?
Eduard had er fleeds veel tegen m te bren*
gen, wanneer zijne ouders en meesters hem eenig
bevel gavea. Altijd vroeg hq: „ waarom moet
„ het toch zóó zijn ? " zijn vader beduidde hem,
dat een liind deszelfs ouders en meesters eolc dan
volgen moet, als men de redenen daarvan juist
niet aan hetzelve opgeeft.
f, Ga heden niet op de tuinbrug!" zeide
eduards vader op zekeren dag tot hem.
„ Waarom toch niet? vader lief!" vroeg edu-
ard. Zijn vader had juist geen' tqd, om hem
daarop te antwoorden.
De brug lag over een klein beekje, dat intus-
fchen fomwijlen, vooral in het voorjaar, wan*
neer de fneeuw wegdooide, zeer fterk opzwol.
y, Nu wilde ik toch om een lief ding wel
„ eens weten," dacht eduard , „ waarom ik
„ niet op de tuinbrug gaan mag ?" Juist op
dien dag was hij zoo gaarne eens daarop ge-
weest; de fiseêuw was juist gefmolten, het
hcelc-