Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r JEGENS QHP8q,S,j EJIZ,
op den wederz^dfchen rand van het bootje, 019
^es te llerker daarmede heen en weder te fchom-
melen. Dus bragt hij het vaartuigje in eene ge-
weldige bewegmg, verloor het evenwigt, en kon
zich niet langer ftaande houden, Lijsje greep
zijn' rok, om hem binnen het bootje te houden,
maar antonie was haar te zwaar, en hem éven-
wel vasthoudende, ftortte zij met hem in den
vqver.
Terftond fprong hun vader toe, die hen, tot
hun geluk, heimelijk nageloopen was, greep met
elke hand een van zijne dwaze kinderen, en
droeg ze naar huis. Die onbezonnenen wareij
half dood, en kwamen in een' geruimen tijd niet
tot zich zeiven. Toen men hen uitkleedde en
naar bed bragt, begonnen zij zoo hevig te Adde-
ren, dat hunne tanden klapperden. Zij kregen
vreesfelijke hoofdpijn, fnijdingen in den onder-
buik, en daarna begonnen zij te braken. Hitte
cn koude wisfelden elkander onophoudelijk af.
- Wel drie dagen bleven de kinderen zoo ziek,
dat zij geneesmiddelen moesten innemen, en het
was eerst op den vierden dag, dat zij weder uit.
het bed konden komen. „ Wel nu, hoe gaat
„ het ?" vroeg hun de vader, „ wilt gij nog
„ uwe eigene meesters zijn ? g^j kunt nog voort-
„ gaan met uwen eigenen wil te volgen." —
„ Neen, vader lief!" riepen de beide kinde,-/
P 4 ren j