Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
330 gehooazaamhqxo
, Intusfchen zQt g^ heden uwe eigene mees-
„ tas; gü kunt het dus daarmede aanleggen,
„ zoo als gij wilt."
De kinderen aten zeer onmatig van het ge-
bak, en bijkans m het geheel geene foep of
groente. Lijsje dronk een groot glas wijn uit;
ANTONIE dronk er bijna twee. Het hoofd werd
den kinderen zeer zwaar, de maag werd hun
zeer vol en opgefpannen. Het zitten aan
tafel beviel hun niet langer. „ Kom, gaan wij
„ naar den tuin!" zeide antonie tegen lijsje ;
en fleepte zijne zuster mede. ^
In den tuin was een kleine vijver, en daarin
een bootje. „ Ha!" riep antonie , „ wij
a, willen in dat bootje varen! kom lieve lijs-
„ je!" — Varen?" zeide lijsje, „ gij weet
„ immers, dat zulks ons verboden is." —•
„ Heden is ons niets verboden, vreesachtig
„ meisje!" antwoordde antonie; en de kin-
deren gingen naar het bootje, hetwelk zig echter
niet konden losmaken, dewijl het met een flot
aan een' grooten paal was vastgemaakt. „ Nu,"
zeide antonie, „ dan willen wij ten minste
„ in het bootje een weinig heen en weder fchom-
„ melen;" en de kinderen klommen daarin.
Antonie bragt het bootje aan het flingeren;
maar hq kreeg welhaast verdriet daarin. Hij werd
liöut, en klom wijdbeens met dc voeten bovtn
op