Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
äftd 8 Ê H O O ß Z A A M H B t D
trêkeft, aäh zßnen nieuwen ftand gewend, of
rpoedig vertoonde zich weder de oude ondeugd.
Iffl V(?ilde in zijne kleeding, en in het exerceren
en marcheren, 'zijne eigene invallen volgen; maar
de ftok des onderofficiers leerde hem orde.
Bijkans eiken dag ontving waldberg ftok-
flagen. Men kan zich gemakkelijk verbeelden,
hoe hem dit bevieh HQ zocht ook weliiaast
heimelijk te ontkomen; maar men kreeg hem
wedet, en hfl moest door de fpitsroeden loopen.
Hltj beproefde het nog eenmaal, dewijl het ges-
hoOTzamen hem ónmogelijk viel, en hg derhal-
ve bijna dagelpg geflagen werd; toen trof
hem dezelfde ftraf, maar zoo erg, dat men nog
ntèt weet, of hij er het leven wel af zal bren-
gen.
C.
ANTONIE tn msjE ; o/, de kinderen, die
zich zeiven willen befturen.
Antonie en Hjsje wenschten eens, dat zQ
toch mogten kunnen doen, wat z;} wilden,
en dat niemand iets over hen mogt te zeggen
hebben. « Ha!" zeiden zy, „ dan zouden wij
„ eens regt wel tevreden zyn." — „ Als gij
„ dit meent," zeide hi;n vader, „ dan kunnen
„ wij het wel eens een' dag beproeven. — Van
„ mor^