Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JEGENS OUDERS ENZ« «S|
rt in uw ganfche leven, nergens voortkomen.
„ Uwe ongehoorzaamheid heeft mij reeds me-
„ nig nadeel veroorzaakt; en ik zal ü tea
„ laatfte nog moeten wegjagerfi"
Dit gebeurde ook zeer fchielijk. Zqn neef had
hem bevolen, om nooit groene klaver aan de
paarden te geven. „ Ik zal ze zelf wei voeda-
„ ren, zoo veel noodig iszeide hij. Nu deed
WALDBRRG juist hetgeen zijn neef hem verbo-
den had. Daarop begonnen de paarden fpoedig
op te zwellen, derzelver leven geraakte in ge-
vaar, en zij zouden vast zijn omgekomen, als
zij geene fpoedige hulp gekregen hadden.
„ Weg met u, vlegel!" zeide zijn neef:
„ gij zoudt mij tot een arm man maken, als
„ ik u langer hield j" en waldbero wcrj
Weggejaagd.
De ellendige inensch wist niet, wat hij Zötl
aanvangen. Een paar dagen liep hij ronddwa-
lett, moést zijn onderhoud met bedelen zoe-
ken , en des nachts ondeï den blooten hemel
flapen. Toen nam hq een vast befluit, om ge-
hoorzaam te wezen, als hij flechts wederom
eenig heenkomen vond; en dit verfchaften hem
welhaast eenige wervers, die hem aantroffen.
Onze WALDBERG werd foldaat.
In den aanvang was hij zeer buigzaam J mür
naauwelijks had hij zich, na verloop van eenigö
p yfk*