Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■2.24- G EHOORZAAMHEID
Zijn meester bellrafte hem eenige malen gevoelig,
en nu liep de jongen weg. „ Het is goed, dat de
„ boef maar weg iszeide zqn baas; „ er kan
„ toch nooit iets goeds van hem worden, want
„ hy heeft geen gehoorzamen geleerd."
;Dé vader van dien ongehoorzamen knaap
bragt hem nog bij eenige andere leermeesters;
maar het ghig overal eveneens; en ten laat-fte
wilde geen baas den eigenzinningen jongen meer
als leerling .aannemen. Zijne ouders moesten
hem houden, en ftierven beiden binnen weini-
ge jaren; grootendeels uit hartzeer over eenen
zoon, die noch aan hen, noch aan iemand
anders gehoorzaam wilde zijn.
Een verre neef, die eene boeren-woning op
een dorp had, nam den jongen tot zich. „ Gg
„ kunt bij mq te regt geraken," zeide hij tot
hem, „ als gij mijn bedrijf leeren, en braaf ar-
„ beiden, wilt." Maar dewijl waldberg , van
zijne jeugd af, ongehoorzaam geweest was,
zo® was hij aan geen arbeiden gewend; en al
wat hij deed, deed hq gedurig gansch anders,
dan hem bevolen was. Er vielen duchtige Ha-
gen met de bullepees; maar dezelven hielpen
doorgaans flechts voor één of twee dagen; dan
kwam de oude ondeugd weder boven.
; „ Groote bengel! " zeide zqn neef tot hem,
f, als gq geene gelioorzaamheid leert, zult gii,
«in