Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»4 KLEINE VERTEL LINGEN.
3a. Een arm man, die federt vele jaren postil-
jon was geweest, werd krank, en verloor alle
wakkerheid, en allen eetlust. Hij vroeg een Ge-
neesheer om raad, en deze voegde hem toe: „ lie«
y, ve man! gij moet u eene geftadige beweging
„ verfchafFen."
33. Zeker iemand verhaalde eens, dat hq in
eene diepe groef gerallen was, welke men gegra-
ven had, om daarin wolven te vangen. „ Hoe
y, kwaamt gij dan wederom daaruit," vroeg men
hem. „ O!"antwoordde hij, „ Ik wist mij wel
„ te redden j ik liep fpoedig naar huis, en haalde
„ mij eene ladder, en daarmede klom ik er uit."
34. Twee menfchen zaten in eene herberg by
den haard, en rookten eene pijp tabak. — „ Hoe
„ heet gij toch?" vroeg de een den anderen; en
toen er geen antwoord volgde, zoo herhaalde hij,
na eenigen tqd, die vraag. Nadat hij nu de-
zelve verfcheidene malen had gedaan, zoo ant-
woordde de ander vol gramftorigheid: „ Pieter
„ heet ik." „ Nu dan, mijn Heer pieterJ"
voer de vrager voort, „ uw rok brandt."
35. Eene voorname Dame wilde eens zekeren
plegtigen optogt zien. Zij bad daarom de vrouw
van een' welgezeten burger, haar te veroorlo-
ven , dat zij, op den beflemden dag, bij haar
komen, en den optogt uit de venflers van haar
•huis mogt zien voorby trekken. De burgeres