Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
j e z o n d h e r d ,
X C I V.
kornelis en ernst ; «ƒ, dc zieke kinderen.
Kornelis en ernst, twee broeders, lageq
ziek aan de kinderpokken, die juist in dat jaar
zeer gevaarlijk waren. De 'ouders deden al wat
mogelijk was, om de ziekte voor Imnne kinde-
ren . te matigen, en hadden een' bekwamen Dok-
tor te hulp geroepen, die de noodige genees-
middelen voorfchreef, en opgaf, hoe men zich
te gedragen had. „ Als gij mqn' raadt volgt,
„ en braaf inneemt," zeide liij tot de beide
kinderen, „ zult gg welhaast weder gezond we-
^ zen."
Kornelis was zèer gehoorzaam aan de voor-
fchriften van den Doktor, en nam, zonder te-
genftrcven, de geneesmiddelen in, die voor hem
béflemd waren; en binnen weinige weken was
hij de ziekte te boven, offchoon hij de pokken
bgkans erger had gehad dan zijn broeder.
Ernst deed juist het tegendeel van zijn'
broeder. Hij was ongeduldig; fchreide en klaag-
de , omdat hij niet terftond beter werd; midden
onder de hitte wierp hij alle dekfel van zich,
en wanneer hij zijne dranken moest innemen,
floot hij den mond vast toe, Hoe zeer ook
z^jne moeder hem bad; hoe liefderijk zrj hem
I ook