Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
krankheid. us
„ melig in het hoofd; of gq waakt fomwijlen
„ halve nachten over, en dat is even zoo
„ kwaad. Taarten en gebak eet gij het Üeffte,
„ en dat bezwaart uwe maag het meeste. En
„ koffij en thee moeten bijkans altijd op uwe
„ tafel wezen. Zeg, hoe kan het dan anders
r, gaan? — Daarbij komt, dat gij nog te wei-
„ nig prijs op reinheid fielt. Gij verwisfeit uw
r, linnen foms in veertien dagen naauwelijks
„ eenmaal, en denkt er naauweli,ik$ aan, om
, „ u des morgens met koud water te reinigen,
i „ En hoe gaat het toch met uwe beweging?
j „ Somtijds komt gij immers in acht dagen niet
i „ eens in de vrije lucht, en gij houdt altoos
„ de venfters zoo vast gefloten, als of de
: „ lucht vergift medevoerde — kortom, zoo als
i „ ik gezegd heb, uw leeftrant deugt niets;
„ en zoo gij hierin geene verandering maakt,
„ zult ook niet gezond worden."
Mijnheer niemand bedankte zijnen vriend. Hij
ftond voortaan op den regten tijd op; at, vooral
des avonds, matig; dronk flechts weinig koffij
en thee; bleef niet meer tot diep in den nacht
opzitten; en aan reinheid en toereikende bewe-
ging liet hij het ook niet meer haperen. Nu
bevond hij zich werkelijk federt dien tqd vrij
wat gezonder.
O 4 XCIV,