Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEINE VERTELLINGEN« 29
„ veel heefr mijn voerman immers niet ge-
„ had?" -- «Niet, niet?" antwoordde de
waard, die in verlegenheid was geraakt: „nu,
„ hij zal het terftond nog hebben!"
28. In een gezelfchap be'veerde men van ie-
mand, die afwezig was, dat hij een man van
veel verJland en doorzigt was. „ O!" zeide
iemand uit het gezelfchap, ^ gelooft dat toch
„ niet! ik ken hem beter; hq houdt zich maar
„ zoo fchrander."
29. Zeker iemand fchreef eens aan zijnen vriend:
y, Ik zend u hier nevens een' Japon, in welks
„ zak gij| dezen brief zult vinden."
30. Aangaande zekere ftad 'verhaalJe eens ie-
mand, dat, volgens brieven, welke hij van een*
vriend uit die ftad gekregen had, aldaar een
zware brand was geweest, waardoor vele ftraten
waren afgebrand. Een der toehoorders zeide hem,
dat hij grootelqks aan de waarheid van die ti,jding
twijfelen moest, vermits hij juist een' brief van
daar had, die niets daarvan meldde, en even-
wel eerst den 31. der vorige maand gefchreven
was. O!" zeide de verhaler, „ dat dö:;t niets
„ af, warit mijn brief is van den 32."
31. Een eenvoudige reiziger kwam aan den
Rliijn. „ O !" zeide hij, „ dat verheugt mij, dat
„ ik toch ook eenmaal de gro;)te rivier zie, waar-
„ uit men zuUcen heerlijken Rhijn-wijn brouwt."
32.