Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
9ïo oezondhrid,
X c.
Speel met geen geweer.
De Jager bosveld had zijnen Idndercn meef-
malen verboden, om met zijn jagtgeweer te
fpelen, dewijl zij daarmede zeer ligt fchade
aanrigten, en elkander, of zich zeiven , daar-
mede zelfs het leve» konden benemen. Hij ver-
haalde hun ook menigerlei gefchiedenisfen van
lieden, die, door hunne onvoorzigtigheid in
het gebruik van het geweer, voor hun gan-
fche leven ongelukkig geworden waren; en van
eenige kinderen, die zich op deze wyze on:
het leven hadden gebragt.
Andrtes, de oudfte der kinderen van bos-
veld, luisterde zeer weinig naar hetgeen zijr
vader hem zeide. „ Ik zal mij wel in acht ne-
„ mendacht hij, „ dat ik geen ongeluk ver
„ oorzake," en fpeelde dikwijls heimelijk me
het geweer van zijnen vader, lioezeer zijn broe
der KRisTLVAN hem ook bad, om iret niet t<
doen. „ Wat zijt gij toch vreesachtig," ant
woordde Wj dan gemeenlijk, „ gij weet im
^ mers, dat vsder het fchot altoos aftrekt, ee
j, hij de bus weghangt."
Op zekeren dag, toen de ouders afWez% wj
Jen, fpeeWe andries weder met een jagtroei
II.